Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5584 1085 390
0700 58db 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaburdel burdel
3863 94d2 390
!
4000 ca5f 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viapolciak polciak
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch
7879 c01b 390
Reposted fromdusix dusix viazapalenieosierdzia zapalenieosierdzia
[...]
- Jak będziesz miała własne dzieci, zapamiętasz raz na zawsze.
- Nie będę miała.
- He?!
- Tak postanowiłam. Przejdę przez życie samotnie. I skonam. Nie potrzeba mi absolutnie nikogo. Ani męża, ani dzieci. Nikogo.
— "Tygrys i Róża" M. Musierowicz
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaCannonball Cannonball
3775 2fa9 390
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaMezame Mezame
2721 11c7 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaburdel burdel
0186 0a09 390
Reposted fromlaj laj viairmelin irmelin
0477 a056 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafosgen fosgen
4401 d508 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafosgen fosgen
2932 3022 390
Hahahhahahahaha
Beka Życia!!!!
Reposted fromhaveadrian haveadrian viaredheadelven redheadelven
7637 bbc2 390
The best one.
Reposted fromniemniej niemniej viawishyouwerehere wishyouwerehere
1309 7ac0 390
6074 3d0f 390

glassbonespaperskin:

the last I made, I promise :3

podsiadło. 
Reposted frometa eta vialeimakid leimakid
3862 c420 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaaaaddicted aaaddicted
2626 7a29 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl